Belcura is een thuisverleningsdienst in Brussel met een veelzijdig en kwalitatief aanbod op maat. Hier geven wij u enkele voorbeelden van onze diensten.

Inleiding in verband met de evolutie in de gezondheidszorg

De Belgische gezondheidszorg is erg dynamisch. De zorgsector kende - en kent nog steeds - belangrijke verschuivingen. Belcura volgt deze veranderingen op de voet en probeert te allen tijde een gepast antwoord te bieden op de noden van de patiënt. Zo bewijzen wij dat een verpleegkundige een onmisbare schakel is in welzijn en gezondheid. Thuisverpleging is trouwens meer dan alleen maar een verband aanbrengen, injecties toedienen en noem maar op. Vandaag zijn wij bij Belcura er ons van bewust dat onze bijdrage in de sector van heel groot belang is. In de gezondheidszorg – waar de patiënt en mantelzorg centraal staan – is de thuisverpleging een volwaardige eerstelijns gezondheidszorg. Hierdoor is thuisverpleging niet meer weg te denken uit de hedendaagse maatschappij.

In de praktijk

Patiënten worden – door de toenemende vergrijzing en om de ligduur zo kort mogelijk te houden in het ziekenhuis – alsmaar vlugger terug naar huis gestuurd.

 • Patiënten dienen steeds vroeger na hun ingreep het ziekenhuis te verlaten
 • De groep van bejaarden kent een continue toename
 • Er zijn beperkt aantal plaatsen in de wc-zc, rvt, rob
 • Meer en meer ouderen kiezen bewust om langer in hun vertrouwde omgeving verzorgd te worden
 • Palliatieve patiënten ervaren beter thuis sterven omgeven door geliefden
 • Mensen leven langer dan vroeger – dankzij de nieuwe technologie én medicijnen – dus is er een toenemende vergrijzing van bejaarden, dus ook toename in de multi-pathologie, toename in de multi-farmacie, toename van afhankelijkheid en de zorgen
 • Chemo-patiënten worden thuis verzorgd
 • En nog zoveel meer

Dit betekend echter niet dat – eens terug thuis – er geen verpleegkundige zorgen meer nodig zijn. Belcura staat u met raad en daad bij om u hierin te helpen. Om in de regio Brussel aan deze noden te kunnen voldoen -  en eens de patiënt terug thuis is – kan er een beroep gedaan worden op onze professionele zorgen en dit in de 19 Brusselse gemeenten en de rand van Brussel.

Bovendien zijn wij een geconventioneerde groepspraktijk (derdebetalerssysteem) voor zelfstandige thuisverpleegkundigen, erkend door het RIZIV en wij werken met alle Belgische zorgverleningen, ziekenfondsen (mutualiteiten) als ook privé-verzekeraars in de gezondheidszorgsector. Gezien de Belcura-verpleegkundigen al een hele tijd actief zijn in de zorgsector, bouwden wij een uitgebreide ervaring op en proberen wij u steeds op de best mogelijke manier bij te staan in uw zorgaanvraag.

Samenwerking met collega’s

Om de continuïteit van onze dienstverlening te kunnen verzekeren, werken wij samen met enkele gemotiveerde collega’s.

 • Wij werken samen met erkende verenigingen in de gezondheidszorgsector (paltiatief netwerk, kenniscentra i.v.m dentie, wondzorg, …) om advies en overleg wanneer het nodig blijk te zijn.
 • Multidisciplinaire samenwerking (organiseren van overlegmomenten op regelmatige tijdstippen)
 • Partners van uw huisarts
 • Wij werken elke dag, ook in het weekend en feestdagen
 • Wij zetten een dienst te uwer beschikking voor dringende hulp 24/24 7/7. Bel noodlijn 0487 86 26 49

Voor alle andere gevallen vragen we aan onze klanten om een aanvraag in te dienen via ons contactformulier. Gelieve dit correct in te vullen en op te sturen. Dit kan tevens via ons e-mail adres: info@belcura-brussel.be. Bellen kan op het nummer 02/219.17.48 of 0487 86.26.49 om een afspraak vast te leggen.

Aanvraag met voorsprong op de verpleegkundige zorgen van Belcura is een positieve bijdrage in uw verpleegproces

Bij gezondheidsproblemen – en vlak na een ingreep – komen heel wat vragen bij kijken die uw comfort en seriniteit negatief kunnen beïnvloeden. Iemand bij u thuis laten komen is niet altijd vanzelfsprekend. U heeft vaak het gevoel u te moeten bloot geven en uw privacy voor een stuk te moeten verliezen. Hiervoor is Thuisverpleging Belcura uw vertrouwde parter. Wij hebben alle begrip voor uw situatie en willen u zo goed mogelijk helpen en ondersteunen. Op deze manier verkrijgt u geen onnodige stress, kan u snel genezen en herstellen en laten wij u en uw gezin weer een veilig gevoel ervaren. Daarom raden wij – u en uw familie -  aan een beroep te doen op de verpleegkundige zorgen van Belcura.

Dit kan voortaan ook:

Voor hospitalisatie

 • Stuur uw aanvraag naar Belcura
 • Breng uw huisarts hiervan op de hoogte
 • Meld aan de juiste instanties waar u zal gehospitaliseerd worden (verplegend personeel en/of de sociale dienst van de betrokken eenheid)

Tijdens uw hospitalisatie

 • Het is aan te raden om tijdens uw hospitalisatie te vermelden aan het verplegend personeel of de sociale dienst waar u gehospitaliseerd bent.

De zorgaanbieders in de eerste lijn

Huisartsen, tandartsen, verpleegkundigen, vroedkundigen, apothekers, kinesitherapeuten, sociaal werkers, ergotherapeuten, eerstelijnspsychologen, diëtisten, logopedisten, podologen, verzorgenden, zorgkundigen, ….vormen de basis van de eerstelijnszorg in Vlaanderen. Allemaal spelen ze een essentiële rol in de zorg voor de persoon met een zorgnood. Elk vanuit hun eigen expertise, competenties en capaciteiten. Ze zorgen voor begeleiding en advies vanaf de geboorte tot aan de laatste levensdagen.  

Onze dienstverlening

 • Hygiënische zorg, zoals hulp bij wassen en/of aankleden (geen doktersattest nodig)
 • Inspuitingen
 • Wondverzorging van alle type wonden
 • Verwijderen van hechtingen en haakjes
 • Compressietherapie zoals aanbrengen van steunkousen of windels
 • Oogzalf en oogdruppels aanbrengen
 • Klaarzetten en toedienen van medicatie
 • Plaatsen van maagsonde en blaassonde
 • Toezicht op sondevoeding
 • Infusietherapie en katheterzorg
 • Diabeteseducatie en opvolging suikerspiegel
 • Palliatieve zorgen
 • Ondersteuning van psychiatrische patiënten
 • En nog veel meer

Met of zonder doktersattest

Voor onze diensten verpleegkundige zorgen is een doktersattest vereist. Enkel bij hygiënische zorg zoals hulp bij wassen en/of aankleden is geen doktersbriefje nodig. Meer info over de derdebetalersregeling vindt u op onze pagina honoraria. Wil u graag iets meer weten over onze missie? Of op zoek naar praktische info? Contacteer Thuisverpleging Belcura uit Brussel vrijblijvend. Wij staan alle dagen voor u paraat.