Belcura biedt een breed aanbod aan op vlak van verpleegkundige en medische zorgen regio Brussel. Deze kan u hieronder terugvinden. Heeft u nog vragen of wenst u bijkomende informatie te verkrijgen? Dan kan u ons steeds contacteren via de contactpagina.

Hygiënische zorg 

Hulp nodig bij uw dagelijkse of wekelijkse verzorging? Hulp nodig bij het aan- en uitkleden? Of omdat u een operatie achter de rug heeft? Of door vergrijzing wenst u hulp bij het wassen, ADL-activiteiten? Slechte ervaring achter de rug zoals een valincident? Dan helpt Belcura u met veel plezier om u te ondersteunen bij uw verzorging & ADL- training. Zo zoeken we samen met u naar de zorg waar u zich het best en het meest comfortabel bij voelt. Op die manier krijgt u de kans om opname in een ziekenhuis of verhuis naar een woon- en zorgcentra uit te stellen en in uw vertrouwde omgeving te blijven wonen.

U hebt GEEN voorschrift van de arts nodig

Een verpleegkundig voorschrift is voldoende. Uw toegewezen vaste verpleegkundige zal de 1ste of 2de dag (de minimum observatiedagen naast verpleeg- en/of hetero-anamnese bij het intakegesprek) een Katz-Schaal (score) maken en een kennisgeving aan de adviserende geneesheer van uw mutualiteit opsturen.

De beoordeling van de KATZ-schaal

De Katz-schaal geeft de zorggraad van zorgvragen terug. Aan de hand van de bekomen resultaten wordt een verpleegkundig toilet toegekend: T2 tot T7. Er wordt regelmatig een nieuwe Katz-schaal genomen. Steeds bij en onmiddellijk na hospitalisatie, een valincident, incontinentie …

Een uitzondering

Patiënten die aan dementie lijden of andere gezondheidsproblemen die impact hebben op de oriëntatie (tijd, plaats, persoon..) moeten een attest aan de arts (huisarts of specialist) vragen om hun dossier te vervolledigen.

Voorwaarden

U hoeft zelf hiervoor niets te doen, wij regelen alles voor u. Voorzie wel een klevertje van uw mutualiteit. Het lezen van uw identiteitskaart wordt ook telkens voorzien wanneer een verpleegkundige langskomt (strikt opgelegd door het RIZIV). Let op: Het niet lezen van uw ID = geen tussenkomst van mutualiteit. De kosten zullen op uw naam aangerekend worden! Daarom vragen wij u ons steeds op de hoogte te brengen als er iets mis is met uw ID.

Praktisch en voordelig

Omwille van praktische zaken en om u optimaal laten benutten van de aanwezigheid van onze verpleegkundigen, verzoeken wij u zo vriendelijk om op voorhand de nodige benodigdheden op de daartoe voorziene plaats te voorzien aub (kledij, zeep, shampoo, verzorging en verfraaiingsproducten, handdoek en washandje voor bovengedeelte, idem voor ondergedeelte).

Aandacht

Patiënten die steunkousen of elastische windels dragen in het kader van compressietherapie (onder doktersvoorschrift):

 • Liefst deze aan te doen voor uit het bed te komen (verpleegkundige). Wanneer dit nodig is zal de verpleegkundige vragen om een vijftiental minuten met de voeten lichtjes omhoog te gaan liggen en het nodige te doen (zeer belangrijk)
 • Dit is inbegrepen in toiletkosten
 • Voorzien van 2 paar (indien mogelijk)

(*) ADL: activiteiten dagelijks leven

meer lezen over ADL, HDL en PDL

Activiteiten dagelijks leven (ADL)/(ADL-training)

Het is heel belangrijk dat u zo zelfstandig mogelijk kunt functioneren = zelfredzaamheid, autonomie. Daarom bekijken we alle activiteiten uit het dagelijkse leven (ADL) die voor u belangrijk zijn. Rekening houdend met uw beperkingen (leeftijd, voorgeschiedenis, voorkennis, .. ).

Wat omvat ADL?

Alle handelingen die we op een dag uitvoeren, zonder stil te staan bij 'hoe' we ze doen. Tijdens de ADL-training leert u hoe bepaalde activiteiten op een aangepaste manier kunt uitvoeren. Daarbij gebruikt u eventueel hulpmiddelen of een prothese.

Algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL)

 • Alle handelingen die mensen dagelijks in het gewone leven verrichten
 • Begrip dat vooral in de zorgsector terugkomt
 • Het bepalen in hoeverre iemand zelfredzaam is = meetinstrument
 • Hoe weinig ADL-verrichtingen zelf kunnen gedaan worden, hoe meer hulp u zal nodig hebben. Hoe minder zelfredzaam, hoe meer zorglast en dus hoe meer hulp
 • De zelfredzaamheid daalt = de zorg stijgt
 • In sommige gevallen is de zorg zo zwaar, dat de thuissituatie niet meer haalbaar is en dus niet vol te houden is door 1 zorgverlener die amper voor een beperkte tijd langskomt. De vraag naar meer specifieke hulpmiddelen, continue aanwezigheid van het verplegend personeel en dus de continuïteit in de zorg
 • Een plaatsing wordt een evidentie en als enig adequaat alternatief

Overzicht van zelfzorgactiviteiten die onder de noemer -ADL vallen:

 • Eten, inclusief medicijnen innemen
 • Drinken
 • In en uit bed komen, in stoel gaan zitten en weer opstaan
 • Bewegen, lopen
 • Ontspanning
 • Zinvolle activiteit (hobby, sport)
 • Aan- en uitkleden
 • Praten
 • Gehoor
 • Plassen
 • Ontlasting
 • Lichaamswarmte regelen (bv. kachel hoger/lager kunnen zetten, dunne of dikke kleding uitkiezen)
 • Lichamelijke hygiëne
 • Reizen

Het doel van de aanwezigheid van verplegend personeel (verpleegkundigen of zorgkundigen):

 • De zelfredzaamheid stimuleren: behouden van wat overblijft = behouden autonomie, soms gaat het over iets klein dat veel betekenis heeft voor de zorgvrager als zijn mantelzorg en familie
 • De tekorten daarin aanvullen: sommige mensen hebben alleen hulp nodig bij de huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen (HDL)

Huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen (HDL)

Dit zijn handelingen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het huishouden.

 • Begrip uit de zorgsector
 • Het bepalen van in hoeverre iemand zelfstandig het huishouden kan uitvoeren
 • Mensen die niet HDL zelfstandig zijn hebben huishoudelijke hulp nodig voor zaken als koken, kleren wassen en schoonmaken van het huis
 • Een hogere graad van hulpbehoevendheid betreft mensen die ook ADL hulp nodig hebben

Passiviteiten van het dagelijks leven (PDL)

'Passiviteiten van het dagelijks leven' ook wel afgekort als PDL, is een methode, bestaande uit handelingen, voorzieningen en maatregelen die bijdragen aan optimale begeleiding, verzorging of verpleging van 'passieve' patiënten. Deze patiënten zijn niet in staat tot het verrichten van activiteiten en hebben daarom de mogelijkheid niet om zelf actief mee te werken aan hun behandeling. Omdat zelfzorgpassiviteiten veelal leiden tot voorkeurshoudingen, afweerspanning en contracturen, zijn de primaire doelen van PDL het voorkomen van decubitus en contracturen, en het teweeg brengen van ontspanning. Op deze wijze wordt gestreefd naar een optimaal leefklimaat voor passieve mensen.

Theoretische uitgangspunten

Passiviteiten in het dagelijks leven wijkt af van de traditionele benadering waarbij activering in het dagelijks leven (ADL) centraal staat. Als activerende prikkels door ADL-trainingen geen enkel gunstig effect meer teweegbrengen, dan kunnen problemen ontstaan in de dagelijkse zorg. Met name de taak van de hulpverlener wordt dan steeds zwaarder: decubitusbehandeling neemt veel tijd in beslag.

 • bestrijden van contracturen door middel van activering vergt veel energie en heeft nauwelijks gunstig effect
 • dagelijkse verzorging zoals wassen, kleden etc. vergt veel kracht van de verzorgenden doordat afweerspanning kan optreden bij passiviteit, zoals spierspanning of psychische afweer
 • verzorgenden en verpleegkundigen zijn genoodzaakt dagelijks te tillen, wat erg belastend is en bovendien veel risico met zich meebrengt voor zowel de verzorgende als de patiënt

Doelgroep

PDL wordt toegepast bij ernstige, chronisch verpleegbehoeftige patiënten bij wie ADL training en geen zelfstandige verplaatsing mogelijk is. De volgende oorzaken kunnen genoemd worden:

 • loopstoornissen
 • sterk verminderde motorische vermogens
 • dementie

'Passieve patiënten' worden zowel aangetroffen op somatische afdelingen als op psychogeriatrische afdelingen van een verpleeghuis, in verzorgingshuizen, in instellingen voor verstandelijk gehandicapten en in de thuiszorg. Passieve psychogeriatrische patiënten bij wie PDL toegepast wordt bevinden zich voornamelijk in een vegeterend stadium. Dit zijn ernstig gedementeerde mensen waarbij de fysieke functies zwaar beperkt zijn.

Wijze van toepassen

PDL is vooral een 24-uurs benadering omdat:

 • PDL gepaard gaat met een empathische patiëntgerichte en rustgevende houding van de zorgverlener
 • omdat zelfzorgpassiviteiten voorkomen in vele dagelijkse situaties zoals liggen, zitten, gewassen worden, gekleed worden, verschoond worden, en verplaatst worden.

Inhoud van de methodiek

Bij PDL worden zeven aandachtspunten onderscheiden:

 • Liggen: Het liggen vergroot de kans op contracturen en decubitus bij de patiënt. Ter preventie van deze complicaties wordt wisselligging toegepast en bestaan er dynamische ligvoorzieningen.
 • Zitten: Bij het zitten is het van belang dat de zitelementen aangepast worden aan het lichaam van de 'passieve' bewoner. Vaak ontstaat druk op de stuit en de ellebogen, waardoor decubitus kan ontstaan. Ook neemt de kans op contracturen toe doordat de patiënt scheef kan zakken of voorover gaat buigen. Dynamische zitmiddelen moeten het hoofd, romp, armen en benen zodanig ondersteunen dat de bewoner zich prettig voelt en zich kan ontspannen.
 • Wassen en verschonen: De fysio- en ergotherapeuten kunnen de verpleegkundigen en ziekenverzorgenden een aantal vaardigheden en handgrepen leren die de patiënt gedurende de dagelijkse verzorging ten goede komen. Hier staan technieken centraal die ontspanning van de spastische spiergroepen teweegbrengen. Tevens is het van belang dat de benadering van de hulpverlener rustgevend is, dat de hulpverlener niet routinematig te werk gaat, maar uit gaat van wat de patiënt het prettigst vindt en ingaat op de signalen die de patiënt geeft.
 • Kleden: Ook bij het kleden kunnen fysio- en ergotherapeuten vaardigheden overdragen aan de verzorgenden. Daarnaast kunnen aanpassingen gemaakt worden, zoals lange ritsen, klittenbandsluiting, een grote maat of rekbare stoffen
 • Tillen: Uitgangspunt van het tillen of verplaatsen van de passieve bewoner is dat de veiligheid van zowel tillen als getilde gewaarborgd is. Dit is mogelijk door goede beheersing van handmatige tiltechnieken, veelvuldig gebruik van tilliften en een consequent tilbeleid.
 • Voeden: Gevoed worden is voor passieve, zorgafhankelijke mensen een enkele malen per dag terugkerende ervaring. Vaker komen problemen bij voeding voor zoals het weigeren, niet doorslikken of uitspugen van voedsel. Van belang is dat de zorgverlener zich bewust is van het plezier dat de patiënt beleeft aan eten en drinken. Tevens is bij het voeden de persoonlijke benadering van de hulpverlener van groot belang. Een dergelijke houding bevordert het contact en stimuleert de zintuiglijke activering.
 • Primaire activering: Hoewel PDL eigenlijk gericht is op passiviteit, is primaire activering een essentieel aandachtspunt. Het primair activeren van zintuigen loopt als een rode draad door de benadering van de passiviteiten van het dagelijks leven: via de zintuigen kunnen de bewoners immers reageren of ze dingen prettig vinden of niet. Op deze wijze wordt een gevoel van veiligheid en geborgenheid van de patiënt geoptimaliseerd.

Adviezen die binnen de PDL gegeven worden voor het leggen van contact met de patiënt zijn gebaseerd op de haptonomie. Adviezen hierbij zijn:

 • het maken van oogcontact;
 • de houding van het hoofd op dezelfde hoogte als het hoofd van de patiënt;
 • het vermijden van snelle bewegingen;
 • het spreken niet zozeer als informatiekanaal, maar voornamelijk als rustgevend middel gebruiken;
 • het beperken van fysieke handelingen tot een minimum.

Medicamenteuze zorg

Wij kunnen over een trouwe therapie spreken wanneer er geen herhaaldelijke fouten worden gemaakt; niet vaak vergeten wordt om medicatie in te nemen; er verbetering te zien is binnen de normale termijn na de start van therapie en wanneer alles stabiel blijft. Helaas zien wij vandaag dat veel patiënten hier niet aan voldoen (psychiatrische aandoeningen, bejaarden, slechtzienden, kinderen,…).

Thuisverpleging Belcura, begeleiden en helpen in heel het medicatiegebeuren

De thuisverpleegkundige is belast met dagelijkse of wekelijkse voorbereidingen (klaarzetten en toedienen) en opvolgen ervan, conform aan de wettelijke voorschriften www.riziv.be. Alles heeft uiteraard zijn tijd nodig, maar u zal al snel verbetering merken. Op ons kan u rekenen. De verpleegkundige handelt trouwens met kennis en kunde, en is alert bij elke handeling. Bij vragen (patiënt is ziek, parameters zijn afwijkend, een voorschrift is nodig voor de volgende bestelling) neemt de toegewezen verpleegkundige ter plaatse contact met de behandelende arts: geeft de relevante nauwkeurige informatie door en er wordt een behandeling besproken. Op die manier is onze patiënt veilig, heeft hij/zij de juiste zorgen (medicatie) gekregen, de arts is op de hoogte, beide zorgversterkers noteert in zijn dossier wat werd besproken en de nodige aanpassingen worden uitgevoerd.

De voorgeschreven medicatie wordt toegediend volgens de juiste technieken, en op de juiste wijze (inspuiting, katheter, per os, of per sonde…). De arts schrijft de geneesmiddelen voor en bepaald onder welke vorm: al dan geplet enzovoort. Om de doeltreffendheid van de therapie te garanderen en om fouten te voorkomen, zijn de volgende punten van essentieel belang naast het voorbereiden (klaarzetten en innemen) en het opvolgen van de medicatie.

Correct innemen van geneesmiddelen (medicatie) op het juiste tijdstip, via de juiste weg én de juiste techniek is enorm belangrijk.

 • Medicatie (naam, stofnaam), al dan niet generiek (goedkoop)
 • Posologie (hoeveelheid mg, ml = cc, ...)
 • Frequentie (hoeveel keer per dag of per week)
 • Uur (’s morgens, ’s middags)
 • Voor en/of na de maaltijd
 • Nuchter zijn en/of nuchter na (volgens detail doktersvoorschrift)
 • Wijze (hoe? techniek)
 • Via (langs waar tot in bloedomloop) (= per os is langs de mond, per cutaan = via de huid, veneuze= rechtstreeks in bloed door een katheter of naald, rectaal= langs de ar opening…), soms via kunstmatige opening
 • Voor- en nazorg (bepaalde medicatie of de techniek vraagt een voorbereiding, een keer gedaan: alles opruimen en netjes achterlaten, naalden in de containenaald,…)

Wondverzorging

Er zijn weinig zaken waar verpleegkundigen zo’n specialisten in zijn als in de wondverzorging. Of we nu te maken hebben met eenvoudige of complexe wonden, ongeacht de grootte van uw wonde weten Belcura-verpleegkundigen er wel raad mee. 

Gastro-enterologie

 • Maagsonde
 • PEG-sonde
 • Stomazorg
 • Maag-darmproblemen

Urologische zorg

Urine-incontinentie is een aandoening waarbij de beheersing over de blaas geheel of gedeeltelijk verloren is. Dit kan zijn omdat de kringspier rond de blaas niet goed functioneert, of doordat er geen gevoel meer ontstaat dat de drang tot urineren waarneemt.

Cardiovasculair

Hart- en vaatziekten zijn de meest voorkomende aandoeningen in België. Een goede begeleiding is dan ook onontbeerlijk. Uw thuisverpleegkundige helpt u graag bij complicaties zoals hoge bloeddruk of hypertensie, oedeem of vochtophoping en spataders.

Pneumo zorg

Longziekten zijn frequent voorkomende aandoeningen in België. Een goede begeleiding is dan ook onontbeerlijk. Uw thuisverpleegkundige helpt u graag bij zorgen zoals zuurstoftherapie, aerosoltherapie, behandeling met puffers of tracheostomie-verzorging.

Oncologische zorg

Onze verpleegkundigen zijn specifiek getraind en opgeleid om mensen met kanker te begeleiden, te verzorgen en bij te staan. Zo kunnen we instaan voor de zorg van uw chemotherapie, uw poortkatheter en voor de verzorging van oncologische wonden.

Psychiatrische zorg

Naast patiënten met fysieke problemen of somatische klachten staan onze verpleegkundigen ook klaar om patiënten met psychiatrische aandoeningen te ondersteunen.

Hierbij trachten we vooral om u te helpen:

 • structuur aan te brengen in uw dagelijkse activiteiten
 • helpen bij klaarzetten en inname van geneesmiddelen

Labomonitoring:

 • Uitvoeren van bloedafname (i.o.v de behandelende huisarts of de specialiste)
 • Opvolgen van bloedspiegel om intoxicatie te voorspellen bij sommige medicaties, nagaan van de doeltreffendheid van de behandeling met al dan niet het verhogen of het verminderen van de posologie. In sommige gevallen kan een tijdelijke of een definitieve stopzetting van de medicatie of het overgaan naar een andere molecule noodzakelijk zijn.

Voorkomen van hervatting op mislukking

 • In sommige gevallen zal een professioneel gesprek met onze verpleegkundige u veel betekenen dan wat kan blijken op eerste zicht, maar na verloop van tijd zal u verbetering merken
 • Een nauwe samenwerking binnen een multidisciplinaire team nl: de huisarts als de specialist (psychiater) en psycholoog, de sociale dienst van de mutualiteit om uw voordelen te behartigen

Neurologische zorg

Neurologische aandoeningen of zenuwziekten komen vaak voor. Een goede begeleiding is dan ook zeer belangrijk. De thuisverpleegkundige helpt u graag bij zorgen zoals medicatie en het afnemen van dementieschalen en uw familie aanleren hoe te reageren bij een epileptisch insult. Hier is een labomonitoring van belang, en doet het nodige hiervoor.

Diabetische zorg

Diabetes mellitus of suikerziekte is een chronische en progressieve aandoening die zowel oudere als jonge mensen treft waarbij het suikergehalte in het bloed verhoogd is. Ofwel maakt uw lichaam onvoldoende insuline aan, ofwel is de insuline die u aanmaakt onvoldoende werkzaam.

Voedingsadvies

Ongeacht of u nu een medisch dieet moet volgen of wilt vermageren, een goede uitvalsbasis om te starten is de actieve voedingsdriehoek. Deze is doorheen de laatste jaren wel wat veranderd. Laat ons samen met u de driehoek even bekijken.

De verpleegkundige

De vaste verpleegkundige van Belcura vormt uw vertrouwde aanspreekpunt voor al uw vragen en opmerkingen. De verpleegkundige brengt de noden van u en uw mantelzorger in kaart en formuleert zo uw zorgbehoeftes.