Belcura is een professionele dienst van thuisverpleging met een eigen visie en missie actief in Brussel.

Verpleging met een hart voor mensen

Iedere patiënt heeft recht op een persoonlijke, kwalitatieve zorg en een grote betrokkenheid van de verpleegkundige. Het team van Thuisverpleging Belcura geeft de meest kwetsbare mensen, met name zij die fysisch of psychisch ziek zijn de beste zorgen op maat. En dit ongeacht hun afkomst, socio-economische situatie of de aard van hun aandoening. We vinden immers dat alle mensen recht hebben op een volwaardige zorg.

Professionele zorg aan huis

Er is een trend om minder lang in het ziekenhuis te blijven na een operatie. Wanneer u echter snel naar huis gaat, hebt u ook thuis vaak gespecialiseerde zorg nodig. Ook hulpbehoevende bejaarden willen de opname in een woonzorgcentra zo lang mogelijk uitstellen en kiezen voor aangepaste verpleging in hun vertrouwde omgeving.

Zorg met de glimlach

De missie van Belcura uit Brussel is medisch verpleegkundige zorg te geven aan iedereen die het nodig heeft op korte of lange termijn. Wij zijn een vertrouwenspersoon en vaak de enige die eenzame, vooral oudere mensen, op een dag zien. Mede daarom doen we net dat tikkeltje meer, zoals kleine aanvullende dingen, bijvoorbeeld een boodschap doen voor een patiënt die bedlegerig is. Een persoonlijke babbel, een luisterend oor, een vriendelijke knipoog en een warmhartige knuffel, daar gaan we voor.

Hebt u nog vragen over onze diensten of over de honoraria? Wil u meer praktische informatie? Of een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek bij u thuis? Neem dan zeker contact op. Wij maken graag tijd voor u. Wil u ook graag bij ons komen werken? Belcura heeft regelmatig vacatures voor nieuwe verpleegkundigen.